Verksamheten

Företagets uppgift är att kostnadseffektivt anlägga och driva relästationer för att skapa ett väl fungerande nät för kommunikationsradio, RSM-nätet. Företag och enskilda med verksamhet inom transport, skogs- och jordbruk erbjuds i första hand möjlighet till anslutning, men även andra kategorier är välkomna som abonnenter.

Radio Skog AB har sitt ursprung i ett antal separata radionät som slagits samman till ett, från Skåne i söder till Jämtland i norr! Senaste nätet som kommit till är Mittåkarnas nät som införlivades så sent som under våren 2012. Ägarsammansättningen i Radio Skog återspeglar dess förflutna, i att det varit företagsegna nät som nu kopplats samman. Radio Skog ABs nio ägare är en mix av skogsbolag och företag inom transportsektorn. Holmen AB, Stora Enso Skog AB, Korsnäs AB, Skogssällskapet, Mellanskog ek för, VSV-Frakt AB, LV-Frakt AB, Träfrakt AB samt Reaxcer AB är alla aktieägare i Radio Skog AB. Bolaget har sitt säte i Karlstad och leds av en styrelse om fem personer.