Radio Skog AB ett rikstäckande radionät!

Fordonsenhet VIU/4
Larmmottagare med antenn och sändadren

RSM nätet

På grund av utvecklingen inom kommunikationsområdet då funktionalitet och möjligheter inom mobiltelefoni och andra kommunikationssystem konkurrerat ut analog radio på långa avstånd via ett nät av basstationer har styrelsen i Radio Skog AB beslutat om en avveckling av dessa basstationer.

I drygt hälften av siterna har Radio Skog AB hyrt plats för utrustningen hos andra bolag. Övriga stationer ägs av Radio Skog AB och finns på hyrd mark.

De egna baserna håller på att avyttras och de flesta av dessa har fått nya ägare. Ett mindre antal baser existerar i bättre eller sämre skick och finns för försäljning till intresserade.

Är det någon som är intresserad av dessa är ni välkomna att höra av er för information. 


Fortsatt kommunikation

Radio Skog AB äger fortsatt de frekvenser som finns registrerade hos Post och Telestyrelsen och som tillhandahålls och brukas för lokal kommunikation. Nyttjande av dessa kanaler kräver fortsatt att abonnemang tecknas med Radio Skog AB.

Kontakta oss nu !